Zechstein bron

Bron Zechstein magnesium chloride Nederlands


     De wereldunieke Zechstein bron bevat het meest zuivere natuurlijke mineraal Bischofiet (= magnesiumchloride – hexahydraat).

     Zechstein magnesium chloride brine ook “magnesium oil” genoemd is de zuiverste natuurlijke magnesium ter wereld.

     De Zechstein Zee bestond zo’n 250 miljoen jaar geleden en is dezelfde zee als waaruit het leven op het land zich ontwikkelde.

     De Zechstein Zee heeft 5 cycli van overstromingen en droogte ondergaan in een periode van enkele miljoenen jaren.

     De Zechstein Zee is gelegen in het noordwesten van Europa, op een diepte van ca. 1600 meter.

     Het Bischofiet mineraal wordt gewonnen door oplossing mijnbouw met een lage milieu belasting.

     De dichtheid van de zoutoplossing (magnesium olie) is hoger dan 1,30 kg / l ( ca 31%).


Zout piramide Zechstein magnesium chloride