Onze bron


Onze bron betekent voor Zechstein Minerals de verbinding met de Zechsteinzee. De Zechsteinzee was een binnenzee die zich ongeveer 250 miljoen jaar geleden (in het Perm tijdperk) over het tegenwoordige Noordwest-Europa uitstrekte. In deze zee werden de evaporiet-afzettingen (lagen na verdamping) van het Zechstein tijdperk gevormd. De Zechsteinzee was in het zuiden door nauwe verbindingen met de Tethysoceaan verbonden. 


_____________________


" De Zechstein bron in Veendam is van ons allemaal. Een wereldunieke bron waar we trots én zuinig op moeten zijn. "


Kaart

De wereldunieke Zechstein bron bevat het meest zuivere natuurlijke mineraal Bischofiet. Dit is de combinatie magnesiumchloride en hexahydraat (MgCl2 · 6H2O)

De Zechsteinzee bestond zo’n 250 miljoen jaar geleden en is dezelfde zee als waaruit het leven op het land zich ontwikkelde.

De Zechsteinzee heeft 5 cycli van overstromingen en droogte ondergaan in een periode van enkele miljoenen jaren.

De Zechsteinzee is gelegen in het noordwesten van Europa, op een diepte van ca. 1600 meter.

Het Bischofiet mineraal wordt gewonnen door oplossing mijnbouw met een lage milieu belasting.

De dichtheid van de zoutoplossing (magnesium olie) is hoger dan 1,30 kg / l ( ca 31%).

Magnesium en het leven


Magnesium is essentieel voor het leven. Magnesiumchloride dat 250 miljoen jaar geleden uit de oude Zechsteinzee kristalliseerde, is een immense natuurlijke gezondheidsschat die we moeten koesteren. We dragen allemaal nog steeds de oude innerlijke zee in ons in de vorm van vloeistof die onze cellen omringt. " Naast zuurstof en water is magnesium een life essential. Magnesium speelt een rol bij meer dan 300 van onze lichaamsprocessen. "

Vorming van Bischofiet


Hiernaast is schematisch weergegeven hoe de verschillende zouten als evaporieten uit het zeewater is gekristalliseerd.
Als eerste worden de zogenaamde carbonaten en later gipsachtige verbindingen gevormd, gevolgd door keukenzout (NaCl). Vervolgens als de verdamping maar door kan gaan en er weinig vers water wordt toegevoerd zullen pas de magnesiumzouten zoals  Epsomzouten gevolgd door Carnaliet neerslaan. Bij het handhaven van de meest gunstige omstandigheden over duizenden jaren zal er uiteindelijk nog een magnesium chloride zout oplossing overblijven. Daar zich juist deze hooggeconcentreerde magnesium chloride oplossing zich uit de wijde omtrek bij Veendam ging verzamelen kon het zich daar uitkristalliseren in het meest unieke natuurlijke mineraal Bischofiet. Gezien de laagdikte van meer dan 20 meter op ca 1600 m diepte zijn deze lagen met de meest moderne technologie voor ons beschikbaar gekomen.

Zout piramide Bischofiet